İnsan Kaynakları

Özel Ayazağa Derman Tıp Merkezi misyon ve vizyonu doğrultusunda nitelikli insan gücü alımını gerçekleştirerek, çalışanların ekip çalışması ruhuyla etkin ve verimli olabilmesini ve bu doğrultuda uyumlu bir iş ortamı oluşturulmasını sağlamaktadır.

Bu anlayış ile Özel Ayazağa Derman Tıp Merkezi, güncel ve insan odaklı İnsan Kaynakları uygulamaları ile eğitimine, gelişimine açık, motivasyonu ve kurum aidiyeti yüksek, ekip çalışması ruhuna sahip çalışan olma ilkesini benimsemiştir.

Sağlık kuruluşlarının sektörde fark yaratan imajını belirleyen en önemli unsur; çalışanları için yarattığı eğitim ve gelişme imkanıdır. "Eğitim; bir şirketin çalışanlarına dolayısı ile kendi geleceğine yaptığı en önemli yatırımdır" yaklaşımından yola çıkarak sene boyunca çalışanlarımızın bilgi, beceri ve kaliteli hizmet düzeyini arttırmak amacı ile mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri verilerek ve düzenlenen tıbi konferansları takip ederek gelişimin sürekliliğini sağlamaktır. İşe yeni başlayanlar için ise şirkete uyum süresi içerisinde ön oryantasyon, bölüm içi oryantasyon ve genel oryantasyon programları düzenleyerek vereceği hizmette etkin olmayı hedeflemektedir.

Çalışanlarımız oryantasyon sürecini tamamladıktan sonra Yaratıcı Dramıyla Hizmet Kültürü Eğitimlerini tamamlamakta; böylelikle kongrelerle sürekli desteklenmeleri hedeflenmektedir.