Vizyonumuz & Misyonumuz

Vizyonumuz

Hastalıkların teşhisinde modern yöntemleri kullanarak bu hastalıkların tedavisinde maksimum memnuniyeti sağlamak ve bu memnuniyeti sürekli olarak geliştirmektir.Misyonumuz

  • "Her hasta özeldir" bilinciyle hareket edilmesi,
  • İlimiz ve bölgemiz halkına kaliteli ve güvenli bir hizmet sunma için modern tıp teknolojisinin gerektirdiği tıbbı araç-gereçlerin her an takibinin sağlanması ve bu aletlerin hastanemize kazandırılması,
  • Hizmet almak için hastanemizi tercih eden hastalarımızın hastanemizdeki hizmetten en üst seviyede yararlanmalarının ve hastanemizden tatminkar bir şekilde ayrılmalarının sağlanması,
  • Hastaları bir müşteri gibi algılamaktan ziyade hasta psikolojisine sahip bireyler oldukları göz önüne alınarak karşılaşılabilecekleri her türlü durumda onların menfaatinin gözetilmesi.