ŞEKER HASTALARINDA KALP RAHATSIZLIĞI

Ayazağa Derman Tıp Merkezi - Şeker Hastaları

Diyabetes Mellitus (DM) (Şeker Hastalığı) pankreastan insülin salgılanmasındaki yetersizlik veya insülinin hedef dokularda kullanılmasındaki bozulma nedeniyle ortaya çıkar.

2 çeşit şeker hastalığı vardır.

Tip 1 DM’ de pankreastan insülin üretimi az veya hiç yoktur. Daha çok çocukluk çağında görülür.

Tip 2 DM’ de insülin etkisine karşı direnç gelişimi mevcuttur. Erişkin dönemde ortaya çıkar. Bu grup ailesel geçişlidir.

Her iki durumda da hastada kan şekeri yüksekliği görülür.

Türkiye’ de yapılan çalışmalarda şeker hastalığı görülme sıklığı %13’ tür.

Erişkin yaşta görülen şeker hastalığında hastalar genellikle kiloludur. Aynı zamanda kan lipid düzeyleri normalden yüksektir. Özellikle trigliserid yüksekliği saptanır.

Şeker hastalığı ortaya çıkmadan hemen önce yani prediabetik dönem kardiyovasküler hastalık riski orta derecede artar. Hastalığın ortaya çıkmasıyla risk çok yükselir.

Kan şeker kontrolünün sağlanamaması kısa veya uzun dönemde organ hasarına yol açar.

Şeker hastalığı ateroskleroz denen damar sertliği gelişimini hızlandırır. Damarların iç yüzünde hasarlanma olur ve kandaki yüksek lipid hasar gören yere tutunur. Zamanla damar tıkanıklığı, ardından kalp krizi ve inme ortaya çıkar.

Şeker hastalarında kardiyovasküler hastalıklardan ölüm riski normale göre 2,5 kat daha fazladır.

Şeker hastalığı ömür boyu süren bir hastalık olduğu için tedavi amacımız, kan şekerini normal sınırlarda tutulması ve hastalığa bağlı uzun dönem organ hasarının ortaya çıkışını engellemektir.

Sık kan şekeri kontrolü ile birlikte kan basıncının normal sınırlarda tutulması ve kan lipidlerinin hedef düzeye düşürülmesi planlanmalıdır. Bu şekilde diabetik ve hiperlipidemik hastalarda kalp hastalığı görülme sıklığı belirgin oranda azaltılır.