ÇOCUKLARDA DURUŞ BOZUKLUĞU

Ayazağa Derman Tıp Merkezi - Çocuklarda Duruş Bozukluğu

Skolyoz Nedir?

Skolyoz omurga eğriliğidir. Normal ve sağlıklı omurgada, omurlar arkadan bakıldığında yukarıdan aşağıya yani boyun, sırt ve bel bölgelerinde düz bir hat şeklinde uzanır.

Skolyoz da ise omurlar sağa veya sola doğru yer değiştirir ve aynı zamanda kendi eksenleri etrafında döner.

Skolyoz da kalıtımsal rol olabileceği görüşü vardır. Kızlar ve erkeklerde eşit sıklıkta rastlanmakla birlikte kız çocuklarında daha ağır seyredebilir.

Skolyoz yaş, cinsiyet ve eğriliğin derecesine göre ilerleyebilir. Özellikle yapısal skolyozda büyümenin en hızlı olduğu ergenliğe geçiş döneminde eğriliğin derecesi daha hızlı ilerler. Ergenlik sonrası dönemde kemiklerin büyüme çekirdekleri olan epifizlerin kapanması sırası ve sonrasında ise ilerleme durur.

Skolyozun belirtileri nedir?

Aileler neye dikkat etmelidir?

Bel ve sırt ağrısı,

Bir omuz diğerinden daha yüksektir.

Tek tarafta kürek kemiği çıkıntısı daha dışarıya doğrudur.

Kaburgalar tek tarafta daha yüksektir.

Bel dengesiz görünür.

Vücut bir tarafa doğru eğik durur.

Bir bacak diğerinden daha kısa görünür.

Skolyoz Tanısı Nasıl Konur?

Skolyoz tanısı ayakta çekilen tüm omurgayı içine alan röntgen bulguları ve hekimin klinik muayenesi ile belirlenir.

Skolyozda Tedaviler Nelerdir?

Skolyoz tedavisinde amaç kozmetik olarak düzgün, ağrısız ve hareketli bir omurga sağlamaktadır. Skolyozda hastanın yaşı, eğriliğin derecesi, eğriliğin yeri tedavi kararını etkiler. Bu nedenle hastaya göre uygulamaları

Skolyoz Tedavisinde;

Ø  Hastanın belirli bir süre izlenmesi

Ø  Egzersiz ve rehabilitasyon uygulamaları

Ø  Korseler

Ø  Cerrahi tedavi

Söz konusudur.

Skolyoz Yaygın mıdır?

Skolyozda çocuğun herhangi bir şikâyeti yoktur ve genel olarak sağlıklıdır.

Nadiren hareketlere bağlı sırt ağrısı olabilir. Gelişme çağı nedeniyle kendilerini ebeveynlerinden saklayan bu çocuklarda skolyoz kolaylıkla gözden kaçabilir.

Bu nedenle annelerin dikkatli olmaları önerilir. Küçük çocuk ve bebeklerde fark etmek zor olduğundan anneler bebeklerini sırtüstü yatırıp omurga, boyun ve kalçaların duruşunu gözlemlemelidir.

Skolyoz araştırma topluluğuna göre her 10 buluğ çağındaki insandan 1 tanesi, herhangi bir derecede skolyoza sahiptir. Çoğunlukla ergenlik çağı yaşlarında kız çocuklarında görülmektedir. Bazı skolyoz akalarında eğiklik derecesi o kadar hafif olabilir ki, tedavi hiçbir zaman gerekli olmayabilir. Hafif skolyozun erkeklerdeki sıklığı neredeyse kızlardaki kadardır. Ancak ciddi eğrilikler kızlarda erkeklerdekinden 5-8 kat daha fazladır.